FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zaloguj się

Portal windykacyjny

Informacje o portalu windykacyjnym i opis korzyści z wykorzystania portalu windykacyjnego. Windykacja należności nie jest trudna – każdy może odzyskać swoje wierzytelności. To proste! Sprawdź sam.

więcej

Etap przedsądowy

Zwolnienie z długu (zrzeczenie się wierzytelności)27.02.2013 08:02

Zwolnienie z długu wymaga zawarcia umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Ustawa nie przewiduje określonej formy szczególnej tej umowy.

Czytaj więcej

Uznanie długu - ugoda pozasądowa lub oświadczenie dłużnika04.02.2013 10:43

Pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu może stanowić załącznik do pozwu uzasadniający dochodzone żądanie w postępowaniu nakazowym.

Czytaj więcej

Poręczenie cywilne – dodatkowa ochrona prawna wierzyciela28.01.2013 08:39

Poręczenie cywilne to umowa pomiędzy poręczycielem a wierzycielem. Poręczyciel jest obowiązany wykonać zobowiązanie - wnikające z umowy, jeśli dłużnik nie spełni świadczenia

Czytaj więcej
pozostałe

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika w związku małżeńskim19.04.2013 11:51

Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi, który pozostaje w związku małżeńskim stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji nie tylko z osobistego majątku dłużnika.

Czytaj więcej

Egzekucja sądowa z majątku wspólników spółki cywilnej19.04.2013 11:47

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego jest możliwe w przypadku posiadania tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko wszystkim wspólnikom.

Czytaj więcej

Egzekucja sądowa ze spadku09.04.2013 19:44

Egzekucja ze spadku to egzekucja z przedmiotów, które należą do spadku. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe wyłącznie ze spadku.

Czytaj więcej
pozostałe

Windykacja należności

Windykacja online jest jedną z najskuteczniejszych sposobów windykacji należności. Dodatkowo windykacja długu odznacza się niską ceną i wysoką skutecznością. To wyjątkowa windykacja wierzytelności.

więcej

Nagrody i certyfikaty

Wizjoner IT - 20 grudnia 2011 roku

Centrum Biurowe Eproco zostało odznaczone tytułem Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011 w kategorii Wizjoner IT.

Wielkopolska Jakość - 14 kwietnia 2011 roku

więcej

Formularze

Postępowanie sądowe

Braki formalne pisma procesowego09.04.2013 19:49

Przepisy prawne nie zawierają definicji pojęcia braków pisma procesowego. Braki te zwane są brakami formalnymi, gdyż odnoszą się wyłącznie do formy czynności prawnej i uznaje się je za wadliwości pism procesowych.

Czytaj więcej

Oryginały dokumentów lub ich odpisy03.04.2013 08:45

Alternatywą dla oryginału dokumentu jest odpis dokumentu zawierający poświadczenie zgodności z oryginałem. Złożenie odpisu niespełniającego określonych wymogów, uznawane jest za niezłożenie poświadczonego odpisu dokumentu.

Czytaj więcej

Doręczenie zastępcze pism03.04.2013 08:26

Doręczenie zastępcze jest możliwe, jeśli doręczający nie zastanie adresata korespondencji w mieszkaniu. Pismo sądowe w takim przypadku może zostać doręczone dorosłemu domownikowi.

Czytaj więcej
pozostałe

Aktualności

Odsetki ustawowe22.12.2014 14:01

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości odsetek ustawowych.

Czytaj więcej

Nowy administrator portalu FirmoweWindykacje.pl20.08.2014 22:10

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20-08-2014 nowym właścicielem i administratorem portalu FirmoweWindykacje.pl została firma ITERON Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Szkolenie "Obrót wierzytelnościami"07.03.2013 13:01

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w spotkaniu „Obrót Wierzytelnościami na Polskim Rynku”, które odbędzie się dnia 17 kwietnia 2013r. w Warszawie.

Czytaj więcej
pozostałe

Skuteczność windykacji

Skuteczna windykacja należności może wykorzystywać wiele elementów, do których zaliczyć możemy np. wezwanie do zapłaty, pozwy, korektę deklaracji VAT itp. Dodatkowym elementem jest giełda wierzytelności.

więcej

Partnerzy serwisu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych serwisów partnerskich, które dbając o kompleksową obsługę swoich klientów, zapewniają im atrakcyjne ceny i profesjonalną obsługę.

więcej