FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pozew o zapłatę - skuteczność

05.11.2011 13:11

Pozew o zapłatę jest traktowany przez wielu wierzycieli jako ostateczność i starają się unikać tego elementu windykacji, preferując przeciąganie postępowania polubownego i wysyłanie nieskończonej ilości wezwań do zapłaty do dłużnika.

Taki stan rzeczy może wynikać z braku doświadczenia lub wiedzy o skutecznych sposobach windykacji należności. Skuteczność pozwu sądowego zależy w głównej mierze od wierzyciela i skuteczność ta maleje wraz z czasem. Używając określenie skuteczny pozew o zapłatę należy skupić się na skuteczności całej windykacji, a nie wyłącznie na uzyskaniu tytułu egzekucyjnego (wyrok sądowy, nakaz zapłaty), gdyż sam tytuł egzekucyjny nie powoduje odzyskania swoich wierzytelności.

Podstawowym elementem skutecznego pozwu jest ilość i jakość dowodów, którymi dysponuje wierzyciel. Podpisana faktura sprzedaży, ugoda pozasądowa, wezwanie do zapłaty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pismo dłużnika o uznaniu długu, weksel oraz inne dowody znacząco podnoszą skuteczność pozwu. Jeżeli powód (wierzyciel), będzie dysponować oświadczeniem pozwanego (dłużnika) o uznaniu długu, to pozwany ten nie będzie mógł podnosić zarzutu, iż nie posiadał wiedzy o długu, gdyż będzie to pozostawać w sprzeczności z jego oświadczeniem pisemnym.

Dobre udokumentowanie długu zmniejsza również prawdopodobieństwo wniesienia sprzeciwu przez dłużnika do wydanego nakazu zapłaty, co również usprawnia całą windykację.

Ponadto, posiadanie określonych dowodów pozwala zmniejszyć koszty sądowe oraz przyśpieszyć postępowanie windykacyjne dzięki skierowaniu sprawy na drogę postępowania nakazowego. Do dowodów tych należą np. weksel i oświadczenie dłużnika o uznaniu długu. Dokładny opis postępowania nakazowego znajduje się w odrębnym artykule.

Szybkie skierowanie windykacji na drogę postępowania sądowego zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania swoich należności, gdyż wierzyciel posiada aktualne dane o majątku dłużnika. Ponadto, czym mniej czasu upłynie od powstania długu, tym mniej czasu dłużnik posiada na ukrycie lub wyprzedanie swojego majątku.

Często również dłużnicy dobrowolnie spłacają swoje zobowiązania, gdy wierzyciel zaskoczy ich szybkim uzyskaniem nakazu zapłaty. Po otrzymaniu takiego nakazu zapłaty, dłużnik woli uniknąć kosztów komorniczych i wywiązuje się ze swojego zobowiązania, gdyż wie, że jego wierzyciel działa szybko i w sposób zdecydowany.

Przygotowując pozew o zapłatę nie należy obawiać się również kosztów sądowych. Wierzyciel musi opłacić całe postępowanie, jednakże koszty te zostają przerzucona na dłużnika przy wywiązywaniu się przez niego z zobowiązania. Oczywiście, istnieje prawdopodobieństwo nieodzyskania tych pieniędzy, lecz również i tutaj, szybkie działania wierzyciela zwiększają skuteczność całej windykacji i szansę na odzyskanie wszelkich kosztów.

Warto również pamiętać, iż wydanie nakazu zapłaty przerywa bieg przedawnienia, a sam tytuł egzekucyjny jest ważny 10 lat od jego wydania.

Podsumowując, skuteczność pozwu o zapłatę zależy od posiadanych przez wierzyciela dowodów, szybkości jego działania i konsekwencji, która wielokrotnie może zaskoczyć dłużników i znacząco usprawnia odzyskiwanie pieniędzy wierzyciela.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl