FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pytanie: Wezwanie do zapłaty - Czy trzeba wskazać rachunek bankowy?

08.01.2012 13:04

Przepisy prawa nie określają dokładnie jakie elementy powinno zawierać wezwanie do zapłaty. Zgodnie z wypracowanymi wzorcami, upomnienie do zapłaty powinno precyzyjnie określać wierzyciela oraz dłużnika, jak również wysokość zadłużenia dłużnika, tak by zadłużony mógł szybko zweryfikować te dane i bez problemu odszukać np. nieopłaconą dotychczas fakturę.

Ponaglenie do zapłaty nie musi zawierać numeru rachunku bankowego, gdyż jest on wskazany najczęściej na zaległej fakturze, jednakże podanie numeru ułatwia dłużnikowi dokonanie przelewu bankowego, co poprawia również skuteczność windykacji.

Może wystąpić taka sytuacji, iż dłużnik przekazał już wszystkie faktury do swojego biura rachunkowego i zapomni skontaktować się ze swoim księgowym, co spowoduje brak przelewu i konieczność prowadzenia dalszej windykacji. Często dłużnicy kojarzą swoich wierzycieli, co powoduje, iż podanie numeru rachunku bankowego na wezwaniu przypomina im o zaległości i mogą szybko dokonać płatności na podstawie samego wezwania bez konieczności poszukiwania faktury.

Polecamy również:

- Elementy wezwania do zapłaty

Portal windykacyjny FirmoweWindykacje.pl umożliwia również automatyczne wygenerowanie takich pism jak np. Wezwanie do zapłaty. W krótkim czasie możesz otrzymać profesjonalne Ostateczne wezwanie do zapłaty, które wystarczy wydrukować, podpisać i wysłać do dłużnika. Przejdź do wypełniania formularza wezwania.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl