FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pytanie: Upomnienie do zapłaty czy wezwanie do zapłaty?

08.01.2012 13:23

Na potrzeby windykacji należności nie ma różnicy jak nazwiemy nasze pismo do dłużnika przypominające o jego zaległości. Możemy je wysłać jako: upomnienie do zapłaty, wezwanie do zapłaty, ponaglenie do zapłaty lub w inny sposób jak chociażby: przypomnienie o zaległej płatności.

Ważne by każde pismo wysyłać w sposób prawidłowy. Wielu wierzycieli wysyła swoje pisma zwykłym listem, gdyż jest to tanie i mało kłopotliwe. Jednakże, po wysłaniu listu wierzyciel nie posiada już żadnych informacji  o przesyłce, więc nie wie kto i kiedy odebrał przesyłkę, nie mówiąc już o braku pewności, czy przesyłka ta w ogóle trafiła do adresata.

Przepisy prawa określają, iż wezwanie do zapłaty, dla celów dowodowych musi być wysłane listem poleconym, a wierzyciel sporządzający pozew musi dołączyć do pozwu potwierdzenie nadania przesyłki. Najpewniejszym jednak sposobem wysyłania wezwań do zapłaty jest korzystanie z listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, gdyż wierzyciel posiada wtedy informację kto i kiedy odebrał jego przesyłkę. Od dnia odebrania przesyłki możemy wtedy liczyć termin na dokonanie przelewu i precyzyjnie planować harmonogram prowadzonej przez nas windykacji.

Warto również pamiętać, iż przesyłka nieodebrana w terminie po dwukrotnym awizowaniu jest dostarczona skutecznie, gdyż dłużnik miał możliwość zapoznania się z treścią przesyłki (o ile oczywiście, wskazany adres jest właściwy dla danego dłużnika). Również odmowa odebrania przesyłki jest traktowana jako skuteczne dostarczenie przesyłki, gdyż adresat mógł ją odebrać, jednak zrezygnował z tego prawa. W takiej sytuacji wierzyciel może wykorzystać zwrócone przesyłki pocztowe jako dowody w sądzie.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl