FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Samodzielne i bezpłatne poszukiwanie informacji o majątku dłużnika

15.03.2016 14:27

Samodzielne i bezpłatne poszukiwanie informacji o majątku dłużnika

Samodzielne poszukiwanie przez wierzyciela informacji o majątku dłużnika ogranicza się najczęściej do ogólnodostępnych źródeł informacji, gdyż wierzyciel nie może samodzielnie korzystać z uprawnień jakie posiada komornik przy pozyskiwaniu informacji od urzędów i innych podmiotów posiadających takie informacje. Ograniczenie to nie oznacza, że wierzyciel nie ma możliwości znalezienia potrzebnych informacji.

Pierwszym źródłem informacji są elektroniczne wyszukiwarki, które posiadają podstawowe i bezpłatne informacje o działalności gospodarczej dłużnika. Podstawową wyszukiwarką dla wierzyciela jest elektroniczna wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym (www.stat.gov.pl/regon/). Na podstawie posiadanego przez wierzyciela numeru NIP lub Regon dłużnika można zweryfikować, czy prowadzi on jeszcze działalność gospodarczą, jaki jest oficjalny adres jego siedziby i do jakiego rejestru przedsiębiorców został wpisany.

W sytuacji, gdy wierzyciel ma do czynienia ze spółką prawa handlowego, skorzystać może z wyszukiwarki podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (krs.ms.gov.pl/). Wierzyciel znajdzie tam dodatkowe informacje o sposobie reprezentacji przedsiębiorstwa dłużnika i o ewentualnym ogłoszeniu upadłości.

Przydatnym narzędziem jest również wyszukiwarka wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (www.imsig.pl/szukaj), w której można znaleźć informacje o wszelkich zmianach dokonywanych w spółce dłużnika w ostatnim okresie jej działalności (podniesienie kapitału, zmiany wspólników lub członków Zarządu, itp.).

Posiadając imię i nazwisko dłużnika można również skorzystać w wyszukiwarki www.ktokogo.pl, dzięki której można sprawdzić, czy poszukiwany przez wierzyciela dłużnik nie posiada udziałów w spółce prawa handlowego lub czy nie pełni funkcji w Zarządzie jakieś spółki. W takim wypadku, można dokonać zajęcia udziału dłużnika w tym przedsiębiorstwie lub zająć wynagrodzenie dłużnika z tytułu udziału w organach spółki.

Poszukując informacji o majątku dłużnika warto przeanalizować wszelkie dokumenty, które wierzyciel od niego otrzymał. Na fakturach znajdują się numery kont bankowych, w ofertach handlowych mogą znajdować się informacje o urządzeniach na których dłużnik pracuje lub przy pomocy jakich pojazdów świadczy on swoje usługi. Przydatnych informacji dostarczają również strony internetowe dłużnika, na których może być opisana firma dłużnika, jego park maszynowy oraz mogą być podane na niej dodatkowe miejsca prowadzenia działalności lub rachunki bankowe.

Bogatym źródłem informacji o dłużniku są również wyszukiwarki internetowe. Czasami samo wpisanie nazwy dłużnika do wyszukiwarki dostarczy windykatorowi informacji o zadłużeniu dłużnika, prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach egzekucyjnych, jak również jego majątku i opiniach innych firm o tym dłużniku.

Wierzyciel posiadając adres zamieszkania lub siedziby dłużnika może wykorzystać również dobrą jakość zdjęć satelitarnych udostępnianych przez Google Maps. Odległość między dłużnikiem, a wierzycielem może być zbyt duża, na osobistą wizytę wierzyciela w miejscowości dłużnika. Często ze zdjęć satelitarnych wynika, iż adres  siedziby dłużnika znajduje się w domu jednorodzinnym. Informacja taka może wskazywać, iż dłużnik może być właścicielem tej nieruchomości. Informację taką można wykorzystać w późniejszym czasie występując do ewidencji nieruchomości z wnioskiem o sprawdzenie, czy dłużnik posiada taką nieruchomość.

Przy wyszukiwaniu informacji o dłużniku wierzyciel często musi wykazać się cierpliwością i kreatywnością, dzięki której bezpłatnie znajdzie informacje potrzebne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl