FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Spółka z o.o. – Rejestracja w 24 godziny

08.01.2012 18:43

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą możliwa jest rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w uproszczonym trybie elektronicznym. Nowy tryb rejestracji ma przyśpieszyć proces tworzenia spółki i uniknąć konieczności korzystania ze spółki w organizacji.

Rejestracja spółki z o.o. opiera się na wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który można modyfikować przy rejestracji wyłącznie w ramach udostępnionych w systemie wariantów (np. określając sposób reprezentacji spółki).

Ze wzorca umowy będzie mógł skorzystać każdy, pod warunkiem, iż udziały w spółce zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Skorzystanie z tego trybu rejestracji pozwala zawiązać umowę bez konieczności wizyty u notariusza.

Termin 24 godzinny na rejestrację spółki z o.o. jest terminem instrukcyjnym, w którym sąd rejestrowy powinien dokonać rejestracji po wpłynięciu wniosku do sądu.

By skorzystać z możliwości zarejestrowania spółki w 24 godziny należy zalogować się na platformie rejestracyjnej pod adresem https://ems.ms.gov.pl/ i wypełnić wszystkie wymagane w systemie formularze. Osoba wypełniająca formularze musi określić dane wspólników, informacje dotyczące udziałów, zarządu, rady nadzorczej (jeśli występuje) itp. Po zakończeniu wypełniania formularzy każda z osób reprezentujących spółkę musi podpisać wygenerowane formularze podając swój login i hasło do platformy rejestracyjnej. Konieczność podania haseł przez wszystkie osoby reprezentujące spółkę wymaga, by osoby te znajdowały się przy jednym komputerze jednocześnie.

Po zarejestrowaniu spółki, w terminie 7 dnia od daty rejestracji, osoby reprezentujące spółkę muszą dostarczyć do sądu wzory swoich podpisów oraz oświadczenie o pokryciu kapitału spółki, jeśli takie oświadczenie nie zostało złożone przed rejestracją.

Po zarejestrowaniu spółki możliwe jest dokonanie zmiany umowy spółki w tradycyjny sposób podczas wizyty u notariusza i sporządzenia przez niego odpowiedniego aktu notarialnego. Nowa procedura rejestracji spółki nie ogranicza w żaden sposób możliwości wykorzystywania dotychczasowego sposobu rejestracji spółki z o.o., który na chwilę obecną jest obowiązkowy przy wnoszeniu do spółki wkładów niepieniężnych.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl