FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Eksmisja – szczegółowy tryb wykonania

10.01.2012 10:18

Określono szczegółowy tryb wykonywania eksmisji w przypadku, gdy dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym mógłby zamieszkać. Tryb ten został określony w nowym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 roku, a zasady te obowiązywać będą od dnia 13 stycznia 2012 r.

W przypadku, gdy dłużnik nie opóźni lokalu dobrowolnie, komornik ustala czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia. Jeśli z ustaleń komornika wynika, iż dłużnik nie ma zapewnionego lokalu to komornik zobowiązany jest wystąpić do gminy właściwej miejscowo dla opróżnianego lokalu, o wskazanie lokalu tymczasowego dla eksmitowanego dłużnika. Na ten czas eksmisja z lokalu jest wstrzymywana, jednak okres ten nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Po bezskutecznym upływie tego okresu, komornik ponownie występuje do gminy o wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej nocleg, do której dłużnik zostanie eksmitowany.

Nowe przepisy nakładają na komornika również obowiązek wysłuchania dłużnika przed dokonaniem eksmisji.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl