FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pytanie: Co jaki okres wysyłać dłużnikowi upomnienie do zapłaty?

04.06.2012 13:34

Okres wysyłania dłużnikowi upomnienia do zapłaty jest indywidualną kwestią wierzyciela, gdy kwestia ta nie jest regulowana przepisami prawa. Każdy wierzyciel stosuje indywidualne procedury odzyskiwania wierzytelności. Niektóre podmioty wysyłają wezwanie do zapłaty swojemu dłużnikowi dopiero po przekroczeniu 90 dni od upływu terminu płatności, inne po upływie 7 dni, a czasami zdarzają się firmy, które wysyłają przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty faktury (ten ostatni element wysyłany jest najczęściej za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie monitu).

Podobnie ilość upomnień do zapłaty wysyłanych do dłużnika jest indywidualną kwestią wierzyciela. Wśród społeczeństwa krąży nieuzasadniona niczym opinia, iż należy do dłużnika wysłać 3 wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu. Przekonanie to nie wynika jednak z jakichkolwiek przepisów. Wystarczy wysłać do dłużnika jedno, ale skuteczne ponaglenie do zapłaty i posiadać potwierdzenie nadania przesyłki pocztowej (lub jeszcze lepiej: potwierdzenie odebrania przesyłki przez dłużnika = list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Warto również pamiętać, iż wielokrotne wysyłanie do dłużnika wezwań do zapłaty (często o identycznej treści) powoduje, iż dłużnik nie będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, gdyż będzie przeświadczony o bezsilności wierzyciela, który poza wysyłaniem upomnień do zapłaty nie podejmuje jakichkolwiek innych środków windykacyjnych.

Podsumowując, okres wysyłania dłużnikowi upomnienia do zapłaty zależy od wierzyciela i w zależności od posiadanych kontaktów z dłużnikiem, wezwanie powinno być wysyłane do dłużnika w ciągu tygodnia lub miesiąca od upływu terminu płatności. Dłuższe oczekiwanie z wysłaniem ponaglenia do zapłaty zmniejsza szanse windykacji należności. Wierzyciel może wysłać jedno wezwanie do zapłaty listem poleconym, a po upływie terminu płatności wezwania powinien skierować sprawę do sądu.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl