FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pytanie: Co zrobić jeśli dłużnik nie odebrał upomnienia do zapłaty?

04.06.2012 13:56

Upomnienie do zapłaty jak również inne oficjalne pisma kierowane do dłużnika powinny być dla celów dowodowych wysyłane listem poleconym dla potwierdzenia, iż wierzyciel nadał taką przesyłkę w urzędzie pocztowym na adres dłużnika. Jeszcze bardziej korzystną formą wysyłania dłużnikowi wezwania do zapłaty jest wysyłanie przesyłki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wierzyciel posiada wtedy potwierdzenie kto i kiedy odebrał przesyłkę.

Wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym, w sytuacji gdy listonosz nie zastanie adresata pod wskazanym adresem powinno zostać przez listonosza awizowane. W sytuacji, gdy dłużnik nie odbierze przesyłki, listonosz po raz kolejny podejmuje próbę dostarczenia przesyłki i dokonuje powtórnego awizo, jeśli nie dojdzie do odebrania przesyłki pocztowej. Po 14 dniach od pierwszej próby dostarczenia przesyłki (po podwójnym awizowaniu przesyłki) przesyłka jest zwracana do nadawcy z adnotacją „przesyłka nie podjęta w terminie”. Taka adnotacja po podwójnym awizowaniu przesyłki powoduje, iż przesyłka została skutecznie dostarczona. Mamy tutaj z domniemaniem dostarczenia wezwania do zapłaty, gdyż dłużnik posiadał 14 dni na odbiór przesyłki, lecz nie skorzystał z tego prawa i nie zapoznał się z zawartością przesyłki. Brak jakichkolwiek działań dłużnika wpływa wyłącznie na jego niekorzyść.

Inną kwestią jest zwrot upomnienia do zapłaty z adnotacją typu: „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany”, w sytuacji, gdy posiadamy dokumenty rejestrowe dłużnika, z których wynika, iż pod danym adresem posiada on zgłoszoną działalność gospodarczą lub adres zamieszkania. W takiej sytuacji należy przyjąć, iż listonosz nie dokonał prawidłowego dostarczenia przesyłki i należy ją reklamować w urzędzie pocztowym. Jeśli posiadamy informację, iż posiadany przez nas adres dłużnika jest prawidłowy, to listonosz powinien awizować przesyłkę bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Portal FirmoweWindykacje.pl umożliwia wygenerowanie dokumentu do zgłoszenia reklamacji w urzędzie pocztowym – kliknij tutaj po opis.

Warto również pamiętać, by sprawdzić adres dłużnika, gdyż przy skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, sąd wezwie wierzyciela (powoda) do potwierdzenia adresu dłużnika (pozwanego), jeśli sąd będzie posiadał problemy z dostarczeniem odpisu pozwu dla dłużnika.

Może również wystąpić sytuacji, w której dłużnik odmówi odbioru przesyłki. W takiej sytuacji listonosz odnotowuje na przesyłce oświadczenie o odmowie odebrania przesyłki, co powoduje, iż przesyłka została dostarczona skutecznie, pomimo jej nieodebrania, gdyż dłużnik mógł zapoznać się z jej treścią lecz z tego prawa nie skorzystał.

Podsumowując, jeśli upomnienie do zapłaty wysłane do dłużnika zostało zwrócone do wierzyciela po podwójnym awizowaniu, to przyjmuje się, iż ponaglenie zostało dostarczone skutecznie i wierzyciel może skierować sprawę na drogę postępowania sadowego.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl