FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pytanie: Czy opłata do sądu obliczana jest od wartości sporu z odsetkami czy bez odsetek?

05.06.2012 14:40

Opłata sądowa, którą wnosi się przy kierowaniu sprawy na drogę sądową obliczana jest od wartości przedmiotu sporu bez odsetek.

Przykład:

Wierzyciel wystawił na rzecz dłużnika fakturę VAT w wysokości 11.000 zł netto (13.530 zł brutto). Faktura nie została opłacona w terminie, w związku z czym narosły od zaległości odsetki w wysokości 500 zł. Opłatę stosunkową wnoszoną do sądu w wysokości 5% obliczymy od wartości 13.530 zł.

Pozew sądowy może również opiewać na niższą wartość – jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, to mamy do czynienia z postępowaniem uproszczony, a wierzyciel dokonuje opłaty sądowej w wysokości:

a.       wartość przedmiotu sporu do 2.000 zł – opłata 30 zł

b.      wartość przedmiotu sporu ponad 2.000 zł do 5.000 zł - opłata 100 zł

c.       wartość przedmiotu sporu ponad 5.000 zł do 7.500 zł - opłata 250 zł

d.      wartość przedmiotu sporu ponad 7.500 zł do 10.000 zł - opłata 300 zł

Więcej informacji na temat opłat sądowych można znaleźć w artykule: Opłaty sądowe

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl