FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Szkolenia "Skuteczna windykacja należności"

14.02.2013 09:26

Szkolenia "Skuteczna windykacja należności"

FirmoweWindykacje.pl zaprasza na szkolenia „Skuteczna windykacja należności” które organizowane są przez Akademię Biznesu MDDP. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o warsztatach:

Informacja od organizatora:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnych i efektywnych metod odzyskiwania długów, skutecznej windykacji, nowoczesnych i profesjonalnych negocjacji.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy zdobędą, poszerzą i utrwalą wiedzę z zakresu:
- mechanizmów psychologicznych najczęściej stosowanych przez dłużników,
- podstaw psychologii w relacjach dłużnik-wierzyciel,
- etyki w nowoczesnej windykacji,
- znajomości różnych typów dłużników i odpowiednich do nich technik komunikacji,
- aktywnego słuchania dłużników,
- technik perswazji i wpływania na działania dłużnika,
- diagnozy sytuacji dłużnika,
- znaczenia własnych emocji i zarządzania nimi podczas trudnych rozmów windykacyjnych,
- wiedzy na temat motywów kierujących ludźmi, którzy tworzą zaległości,
- metod radzenia sobie z grami, manipulacjami i wymówkami dłużników,
- schematu prawidłowego przebiegu skutecznej rozmowy windykacyjnej,
- metod nowoczesnych negocjacji,
- zapowiadania i wdrażania sankcji odpowiednich do przewinienia,
- asertywnej odmowy i technik radzenia sobie z krytyką, agresją i pochlebstwami.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się odzyskiwaniem i monitorowaniem należności, pracowników działów windykacji, księgowości i negocjatorów z firm windykacyjnych.

METODYKA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z aktywnym udziałem wszystkich uczestników. Metody pracy stosowane podczas warsztatów: mini - wykład trenera, wykład interaktywny, studium przypadku, gry i symulacje, ćwiczenia, prezentacje, testy i analizy.

 

Program

1. Zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami Uczestników szkolenia. Ćwiczenia wstępne, analiza, wnioski.
2. Budowanie dobrych relacji dłużnik- wierzyciel
3. Co chcemy osiągnąć oprócz odzyskania pieniędzy?
4. Psychologiczne aspekty negocjacji windykacyjnych – dlaczego się tym zajmujemy?
5. Różne formy windykacji. Dlaczego w procesie windykacji najważniejsze są negocjacje?
6. Pierwszy kontakt
7. Zjawiska psychologiczne między dłużnikiem a wierzycielem
8. Schemat rozmowy windykacyjnej
9. Rodzaje gier i wymówek dłużnika - jak sobie z nimi radzić i nie dać się zbyć?
10. Asertywna odmowa i postępowanie z dłużnikiem wywierającym presję.
11. Rodzaje i sposoby zapowiadania sankcji – ćwiczenia, analiza, wnioski.
12. Radzenie sobie z krytyka, agresją i gniewem dłużnika. Studium przypadków i ćwiczenia.
13. Warsztat nowoczesnych negocjacji windykacyjnych dostosowany do potrzeb Uczestników szkolenia.
14. Techniki perswazji, rodzaje pytań, kluczowe słowa, argumentacja.
15. Podsumowanie zdobytej wiedzy, nagrywanie, analiza, wnioski.

Szczegółowy program ->

 

Prowadzący

Anna Gąsiorowska - praktyk, zawodowy windykator i negocjator z 20-to letnim stażem i bardzo, bardzo dużym doświadczeniem. Ukończyła Negocjacje w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwami na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  Ukończyła kurs couchingu. Przez wiele lat pełniła funkcję Dyrektora Windykacji, Kontroli Kredytowej i Prokurenta w największym na świecie koncernie produkującym towary drewnopochodne, tworząc, rozwijając i kontrolując każdą komórkę kontroli należności w Polsce i nadzorując ich funkcjonowanie w Europie. W swojej karierze zarządzała należnościami i odzyskiwała kwoty w wysokości kilkuset milionów złotych. W procesach Windykacji, ogromną wagę przywiązując do polubownego zakończenia sprawy, budując przy tym bardzo dobre relacje z klientami. Wyszkoliła dziesiątki bardzo dobrych windykatorów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu windykacji bezpośredniej i pośredniej, negocjacji, psychologii popularnej, ekonomii i prawa. Prowadziła szkolenia dla takich firm jak: Bartec Bartol sp.j., Schattdecor Sp. z o.o., Kornix sp. z o.o., FHUP Abler sp. z o.o., IBB Andersia i Składy Vox Sp. z o.o. S.K.A  i innych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,
- dwóch i więcej osób 1190 zł/os +23% VAT.

 

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło FirmoweWindykacje.pl!)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć:
-
Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A,
- ww. miasta - w hotelu w centrum.

Termin

2013.02.25 - 2013.02.26 Warszawa (SOM 13030)

2013.03.14 - 2013.03.15 Poznań (SOM 13031)

2013.03.21 - 2013.03.22 Katowice (SOM 13028)

2013.04.09 - 2013.04.10 Gdańsk (SOM 13089)

2013.03.21 - 2013.03.22 Wrocław (SOM 13149)

2013.04.09 - 2013.04.10 Warszawa (SOM 13150)

Więcej informacji:

Kontakt:

Anna Niedziółka

tel. (022) 208 28 45, fax (022) 211 20 90

anna.niedziolka@akademia-mddp.pl
www.szkolenia-biznesowe.biz

 

Formularz zgłoszeniowy ->

 

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Zapraszamy serdecznie!

Akademia Biznesu MDDP

www.akademiamddp.pl