FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Postępowanie sądowe

Pozew sądowy – postępowanie nakazowe 03.10.2011 15:51

Pozew sądowy w postępowaniu nakazowym pozwala wierzycielowi dokonać zabezpieczenia na majątku dłużnika przed otrzymaniem tytuły wykonawczego.

Czytaj więcej

Pozew sądowy – postępowanie uproszczone 03.10.2011 15:14

Postępowanie uproszczone jest bardzo popularnym postępowaniem ze względu na niskie opłaty sądowe oraz brak skomplikowanego postępowania dowodowego.

Czytaj więcej

Gdy postępowanie się przedłuża, a dłużnik wyprzedaje majątek 25.07.2011 19:22

W takiej sytuacji, wierzyciel może skorzystać z ochrony przysługujących mu praw i skorzystać z wniosku o zabezpieczenie roszczeń.

Czytaj więcej

Korzystanie ze skargi pauliańskiej 15.07.2011 12:35

Każda czynność prawna podejmowana przez dłużnika, która dokonywana jest z pokrzywdzeniem wierzyciela może być zaskarżona zgodnie z art. 527 KC.

Czytaj więcej

Opłaty sądowe 03.07.2011 15:24

Składając w sądzie pozew sądowy należy pamiętać o uiszczeniu odpowiedniej opłaty sądowej.

Czytaj więcej

Elementy pozwu o zapłatę 03.07.2011 13:55

Pozew sądowy nie musi być sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego, jednakże musi zawierać kilka podstawowych elementów.

Czytaj więcej

Gdzie pozwać unijnego kontrahenta 29.06.2011 10:52

Wielu polskich przedsiębiorców współpracuje z firmami z terenu Unii Europejskiej. Współpraca komplikuje się, gdy kontrahent przestanie płacić.

Czytaj więcej

Podstawa wydania nakazu zapłaty 24.06.2011 15:44

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a przytoczone okoliczności uzasadniają wydanie takiego nakazu zapłaty.

Czytaj więcej
  • 1
  • 2