FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika w związku małżeńskim

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika w związku małżeńskim 19.04.2013 11:51

Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi, który pozostaje w związku małżeńskim stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji nie tylko z osobistego majątku dłużnika.

Czytaj więcej
Egzekucja sądowa z majątku wspólników spółki cywilnej

Egzekucja sądowa z majątku wspólników spółki cywilnej 19.04.2013 11:47

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego jest możliwe w przypadku posiadania tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko wszystkim wspólnikom.

Czytaj więcej
Egzekucja sądowa ze spadku

Egzekucja sądowa ze spadku 09.04.2013 19:44

Egzekucja ze spadku to egzekucja z przedmiotów, które należą do spadku. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe wyłącznie ze spadku.

Czytaj więcej
Wyjawienie majątku przez dłużnika

Wyjawienie majątku przez dłużnika 11.03.2013 13:01

Wierzyciel może żądać zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku poprzez złożenie wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych.

Czytaj więcej
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek 19.02.2013 07:54

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić z inicjatywy stron, a więc zarówno na wniosek wierzyciela jak i na wniosek dłużnika.

Czytaj więcej
Wysłuchanie stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego

Wysłuchanie stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego 18.02.2013 16:43

Zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z koniecznością wysłuchania stron przez komornika. Od reguły tej występują jednak wyjątki.

Czytaj więcej
Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko spółkom osobowym

Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko spółkom osobowym 12.02.2013 16:53

Tytuł egzekucyjny wydany przeciwko spółce osobowej zostanie opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikowi w dwóch przypadkach.

Czytaj więcej
Akt notarialny podstawą egzekucji

Akt notarialny podstawą egzekucji 12.02.2013 15:58

Akt notarialny może być tytułem egzekucyjnym. Akt notarialny musi być sporządzony przez notariusza w formie przewidzianej dla takich dokumentów.

Czytaj więcej
Powództwo o zwolnienie od egzekucji – ochrona przed egzekucją

Powództwo o zwolnienie od egzekucji – ochrona przed egzekucją 04.02.2013 10:51

Powództwo o zwolnienie od egzekucji stanowi ochronę przed prowadzoną już egzekucją.

Czytaj więcej

Koszty postępowania egzekucyjnego po stronie dłużnika – zagadnienie podatkowe 03.07.2012 10:12

Koszty prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi nie mogą być zaliczone przez dłużnika do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej
  • 1
  • 2