FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Regulamin Forum

Administrator
Postów: 4

1 - Forum dyskusyjne portalu FirmoweWindykacje.pl jest miejscem wymiany porad, informacji, opinii oraz komentarzy na tematy związane z prowadzeniem windykacji i dłużnikami.

2 - Użytkownikiem Forum jest każda osoba korzystająca z jego zasobów, przeglądająca zamieszczone na nim treści i umieszczająca swoje wypowiedzi. Korzystanie z Forum jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Forum oraz całego portalu przez Użytkownika.

3 - Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników, które są publikowane na Forum. Wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane na Forum ponosi Użytkownik umieszczający te treści na Forum.

4 - Umieszczane na Forum wypowiedzi, porady i opinie nie stanowią porad prawnych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

5 - Każdy Użytkownik powinien wypowiadać się z sposób zwięzły i zrozumiały. Zakazane jest umieszczane na Forum treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, w tym w szczególności treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących treści pornograficzne i propagujące przemoc.

6 - Na Forum obowiązuje również zakaz umieszczania reklam, wulgaryzmów oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz treści mających na celu znieważenie lub obrażenie innych osób.

7 - Użytkownicy Forum umieszczający na nim swoje wypowiedzi wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych wypowiedzi lub ich fragmentów przez Właściciela Forum dla celów edukacyjnych i związanych z promowaniem wśród wierzycieli informacji związanych z windykacją lub dłużnikami.

8 - Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum dyskusyjnego w dowolnym momencie bez podawania przyczyny takiego działania.

9 - Właściciel Forum ma prawo do edycji lub usuwania zamieszczonych na Forum wypowiedzi jeśli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa. Edycja wypowiedzi wiązać się może w usunięciem fragmentów niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jeśli pozostała treść wypowiedzi może być ważna lub przydatna dla innych Użytkowników.

10 - Właściciel Forum ma prawo usunąć profil Użytkownika, który w znaczący sposób łamie zapisy niniejszego Regulaminu i prowadzi do utrudnionego korzystania z Forum przez innych Użytkowników.

11 - Każdy z Użytkowników Forum może skontaktować się z Właścicielem Forum, jeśli posiada uzasadnione obawy, iż treści umieszczone na Forum są sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

  • 1
Odpowiedz