FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Nieściągalność wierzytelności

5. Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności pozwala wierzycielowi zaliczyć w koszty księgowe wierzytelności, których pod względem ekonomicznym nie opłaca się odzyskiwać. W przypadku, gdy koszty prowadzonej windykacji są równe lub przewyższają wartość należności głównej, wierzyciel może nie podejmować próby ich odzyskania i wypełnić protokół oferowany przez portal.

Protokół standardowo uwzględnia koszty opłat sądowych, koszty pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej wierzyciela przed sądem, koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym, przykładowe koszty zaliczki na wydatki komornika związane z doręczeniami oraz koszty poszukiwania majątku dłużnika.

Użytkownik ma możliwość dodawania dodatkowych kosztów, które mogą wystąpić w trakcie prowadzonego przez niego postępowania windykacyjnego, tak by każdemu protokołowi nadać indywidualnego charakteru dostosowanego do każdej wierzytelności.

Wzór protokołu oferowanego przez FirmoweWindykacje.pl jest zgodny z przepisami prawa i był wykorzystywany już w praktyce.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela oraz dłużnika i wskazuje czy wierzyciel jest osobą prawną czy osobą fizyczną (dotyczy to podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych). W formularzu wypełnia się dane dotyczące wierzytelności oraz istnieje możliwość dopisania dodatkowych kosztów postępowania.

W przypadku, gdy podstawowe wartości postępowania windykacyjnego (koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa prawnego) nie są równe lub nie przewyższają wartości wierzytelności, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym przez portal. W takiej sytuacji wierzyciel musi uwzględnić dodatkowe koszty postępowania, które mogą wystąpić w jego postępowaniu (odpisy z KRS, wnioski do MSWiA ws numeru Pesel dłużnika, itp.). Należy jednak pamiętać, iż wszelkie podawane koszty muszą być możliwe do poniesienia i niezbędne do odzyskania niniejszej wierzytelności.

Przy wysokich wartościach należności głównej, prawidłowe wypełnienie protokołu może być niemożliwe. W związku z indywidualnym podejściem do każdej wierzytelności nie da się ustalić górnej granicy, do której wypełnienie protokołu jest w pełni możliwe. Portal FirmoweWindykacje.pl nie pozwoli wygenerować protokołu, którego koszty nie przewyższają wartości należności głównej.

Przejdź do wypełniania formularza