FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pozew sądowy poniżej 10.000 zł

Pozew sądowy w sprawach gospodarczych do kwoty 10.000 zł (wartość należności głównej bez odsetek = wartość samego długu bez odsetek) należy złożyć w sądzie rejonowym na urzędowym formularzu. Oferta automatycznego wypełniania pozwu sądowego przez portal FirmoweWindykacje.pl na podstawie prostego formularza pozwala szybko i intuicyjnie przygotować gotowy pozew sądowy. Portal sam umieści wszystkie informacje w odpowiednich polach, co znacząco ułatwia przygotowanie pozwu, zwłaszcza dla osób, które wykonują to po raz pierwszy.

Ważne:

Pozew sądowy należy złożyć w sądzie w minimum 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla sądu oraz 1 egzemplarz dla pozwanego). Jeśli pozywamy więcej niż jednego dłużnika, to liczbę egzemplarzy należy zwiększyć tak by po 1 egzemplarzu otrzymali sąd oraz każdy z pozwanych (np. 2 pozwanych = 3 egzemplarze: 1 dla sądu i po 1 egzemplarzu dla pozwanych).

Egzemplarz dla sądu musi składać się z samych oryginałów lub odpisów poświadczonych przez notariusza lub reprezentującego powoda adwokata lub radcę prawnego. Egzemplarze dla pozwanych mogą składać się z kserokopii.

Wszystkie egzemplarze pozwu należy dostarczyć do sądu, który po wydaniu nakazu zapłaty przesyła całą dokumentację wraz z nakazami do pozwanych.

Podstawowe elementy:

 • intuicyjny formularz pozwu, który łatwo się wypełnia – możliwość otrzymania profesjonalnego pozwu sądowego w ok. 5 minut
 • umieszczanie informacji w odpowiednich miejscach formularza – ułatwienie procedur, zwłaszcza dla osób przygotowujących pozew po raz pierwszy
 • automatyczne przygotowanie załączników do formularza (załącznik z dodatkowymi dowodami i stronami postępowania sadowego)

Cena:

Cena kompletnego i gotowego do wydrukowania, podpisania i wysłania pozwu sądowego to 30,00 zł netto (36,90 zł z VAT). Koszt stworzenia pisma jest stały i nie zależy od wartości długu, dlatego odzyskanie 100 zł jak i 10.000 zł będzie tak samo niski.

Sposób wypełniania:

 1. Wybierz Powoda – dane pochodzą z zakładki Moje Dane jeśli generujesz pismo dla siebie lub z zakładki Klienci, jeśli generujesz wezwanie dla swojego klienta,
 2. Jeśli działasz jako pełnomocnik swojego klienta zaznacz opcję Pełnomocnik, jeśli nie masz pełnomocnictwa zaznacz Adres do doręczeń (również, gdy wypełniasz pozew dla siebie),
 3. Wskaż jaki ma być adres do doręczeń pism z sądu – Twój czy Klienta (nawet bez pełnomocnictwa pisma Twojego klienta mogą przychodzić na Twój adres jako adres do korespondencji),
 4. Wybierz Dłużnika – dane pochodzą z zakładki Dłużnicy podobnie jak zadłużenie danego dłużnika i wartość odsetek ustawowych (masz możliwość pozwania jednocześnie kilku osób w jednym pozwie),
 5. Wybierz Sąd, do którego kierujesz pozew – dane pochodzą z zakładki Sądy,
 6. Jeśli jesteś adwokatem lub radcą prawnym to możesz wnosić o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego,
 7. Jak liczyć odsetki od długi? Standardowo (odsetki ustawowe) czy inaczej (zgodnie z umową zawartą z pozwanym),
 8. Jaka jest właściwość sądu? Kierujesz sprawę do swojego sądu na podstawie art. 454 KC w zw. z art. 34 KPC, czy do sądu właściwego dla pozwanego,
 9. Podaj uzasadnienie swojego wniosku – wskaż wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne (opisz umowy, faktury, korespondencję, oświadczenia pozwanego),
 10. Podaj dowody na poparcie swoich twierdzeń i wniosków (możesz dodać wiele dowodów w sprawie).

Sprawdź formularz w praktyce:

Nie bój się kierować sprawy do sądu! Poświęć 5 minut, by wygenerować gotowy pozew sądowy, dołącz do niego dowody i wyślij wszystko do sądu, by uzyskać nakaz zapłaty i zabezpieczyć swoje pieniądze. Wystarczy zalogować się w portalu, wypełnić podstawowe informacje o sobie lub swoim kliencie oraz dane o dłużniku i jego długu, a następnie wypełnić prosty formularz pozwu sądowego. Wszystko odbywa się w prosty i intuicyjny sposób.

Wypełnij formularz