FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Rejestracja do VAT

6. Wniosek o potwierdzenie rejestracji do VAT – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Wierzyciel może dokonać korekty deklaracji VAT, w przypadku posiadania przez niego „złych długów” (tzw. „ulga za złe długi”), których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta deklaracji VAT jest możliwa, gdy wierzytelność nie została uregulowana przez dłużnika w terminie 180 dni od terminu jej płatności.

Jednym z wymogów dokonania korekty deklaracji VAT jest, by zarówno wierzyciel jak i dłużnik byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W tym celu należy wystąpić do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji dłużnika jako podatnika VAT. W przypadku potwierdzenia rejestracji przez Urząd Skarbowy, podatnik może przeprowadzić dalsze czynności związane z korektą deklaracji VAT.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela oraz dłużnika i podać adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Przejdź do wypełniania formularza