FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Reklamacja na poczcie

9. Reklamacja przesyłki na poczcie – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Przepisy prawa dokładnie regulują sposób dostarczania przesyłek pocztowych, jednakże zdarzają się sytuacje, w których listonosze nie wypełniają prawidłowo swoich obowiązków i nie dostarczają przesyłek w sposób prawidłowy.

Praktyka zna przypadki, w których dłużnik w obawie przed odebraniem przesyłki wchodzi w porozumienie z osobą dostarczającą przesyłki pocztowe, by ta opisała przesyłkę w sposób nieprawidłowy i odesłała ją do nadawcy. Przykładowymi opisami są: Adresat wyprowadził się, Adresat nie żyje.

Jednakże, rolą listonosza nie jest ustalanie czy adresat jest zlokalizowany pod właściwym adresem (nadawca dysponuje odpisami z rejestru przedsiębiorców, według których adres przesyłki jest oficjalnym adresem dłużnika do doręczeń). Zadanie listonosza polega na dostarczeniu przesyłki adresatowi, a w przypadku niezastania go powinien przesyłkę awizować (pozostawić zawiadomienie adresatowi o próbie dostarczenia przesyłki). Po upływie tygodnia przesyłkę próbuje się dostarczyć ponownie. Po upływie 2 tygodni od dnia, w którym nastąpiła pierwsza próba dostarczenia przesyłki, przesyłka zwracana jest do nadawcy. Zwrot przesyłki po podwójnym awizowaniu jest skuteczne według prawa, gdyż adresat miał możliwość zapoznania się z jej zawartością.

Przy nieprawidłowym dostarczeniu przesyłki, nadawca ma prawo złożyć reklamację u operatora pocztowego. Wzór reklamacji dostępny w portalu FirmoweWindykacje.pl uwzględnia obowiązujące prawo o przesyłkach pocztowych.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane nadawcy przesyłki wraz z adresem urzędu pocztowego i informacjami dotyczącymi przesyłki zgodnie z opisem pól.

Przejdź do wypełniania formularza