FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Skarga na komornika

18. Skarga na czynności komornika – 15 zł netto (18,45 zł z VAT)

Wierzyciel może spotkać się z nieprawidłowościami podczas postępowania egzekucyjnego, w związku z czym może być zmuszony o złożenie skargi na czynności komornika oraz o sądowe przymuszenie go do dokonania czynności, o które wnosił wierzyciel. Jest to skuteczne narzędzie walki z nieprawidłowościami występującymi w działaniach komornika, gdyż musi on przedłożyć do sądu odpowiedź na skargę wierzyciela, a skarga ta rozpoznawana jest przez niezawisły i niezależny sąd, który wydaje komornikowi stosowne wytyczne w przypadku, gdy skarga okazała się zasadna.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela, dłużnika, sąd i komornika sądowego oraz wypełnia pola tekstowe dotyczące zaniechania i zobowiązania komornika do wykonania określonych czynności. Dodatkowo Użytkownik podaje uzasadnienie do wnoszonej skargi.

Przejdź do wypełniania formularza