FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Sprzeciw do nakazu

13. Sprzeciw do nakazu zapłaty – formularz urzędowy – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Nakaz zapłaty, który został wydany w oparciu o nieprawdziwe lub niedokładne informacje podane przez powoda może być uchylony poprzez złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty.

Pozwany może wnieść sprzeciw do nakazu i żądać oddalenia powództwa w całości, jeżeli opisane przez powoda w pozwie okoliczności są nieprawdziwe lub świadczenie pozwanego zostało już spełnione. W sytuacji, gdy pozwany nie zgadza się z częścią wydanego tytułu egzekucyjnego, może wnosić o częściowe oddalenie powództwa.

Sprzeciw do nakazu zapłaty, który został wydany na podstawie pozwu wniesionego na urzędowym formularzu, również musi być sporządzony na urzędowym druku.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane powoda, pozwanego i sądu oraz opisuje swoje żądania, wnioski i opisuje przytaczane przez niego fakty. Dodatkowo pozwany opisuje dowody potwierdzające jego stanowisko w sprawie.

Przejdź do wypełniania formularza