FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Wezwanie do zapłaty

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty to rozbudowany wzór wezwania, które zawiera wszystkie niezbędne elementy do skutecznego wyegzekwowania swoich wierzytelności. Oferowane pismo to stanowcze ponaglenie dłużnika do zapłaty, które zawiera stanowcze zwroty oraz precyzyjnie określa podstawę zadłużenia wraz z odsetkami obliczonymi automatycznie przez portal na dzień generowania wezwania.

W 2011 roku przeprowadziliśmy wewnętrzne badania skuteczności oferowanego pisma w praktyce podczas wysyłania ich do dłużników. Wezwanie osiągnęło blisko 80% skuteczność w odzyskiwaniu długów już na etapie przedsądowym.

Ważne:

Wystarczy wysłać do dłużnika 1 wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu. Nie ma żadnych regulacji prawnych, które wymagałyby 3 wezwań do zapłaty, jak to często uważa się w praktyce.

Wezwanie należy wysłać przynajmniej listem poleconym, by w sądzie móc pokazać potwierdzenie nadania przesyłki jako dowód dostarczenia pisma pod adres zamieszkania lub siedziby dłużnika. Zalecamy jednak wysłanie wezwania listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, by mieć potwierdzenie kto i kiedy odebrał przesyłkę. Pozwala to również określić czy dłużnik rzeczywiście przebywa pod danym adresem.

Podstawowe elementy:

 • rozbudowana treść pisma (ok. 1,5 strony A4) i stanowcze zwroty,
 • automatyczne obliczanie odsetek ustawowych na dzień generowania pisma,
 • wysoka skuteczność odzyskiwania długów sprawdzona w praktyce,
 • obliczenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, które ukazują dłużnikowi ewentualne koszty dalszego postępowania, jeśli nie ureguluje swoich zobowiązań,
 • intuicyjny formularz, który łatwo się wypełnia – możliwość otrzymania profesjonalnego wezwania do zapłaty w ok. 5 minut.

Cena:

Cena kompletnego i gotowego do wydrukowania, podpisania i wysłania wezwania to 15,00 zł netto (18,45 zł z VAT). Koszt stworzenia pisma jest stały i nie zależy od wartości długu, dlatego odzyskanie 100 zł jak i 100.000 zł będzie tak samo niski.

Sposób wypełniania:

 1. Wybierz Wierzyciela – dane pochodzą z zakładki Moje Dane jeśli generujesz pismo dla siebie lub z zakładki Klienci, jeśli generujesz wezwanie dla swojego klienta
 2. Wybierz Dłużnika – dane pochodzą z zakładki Dłużnicy podobnie jak zadłużenie danego dłużnika i wartość odsetek ustawowych,
 3. Wybierz rachunek bankowy, który będzie widoczny na wezwaniu – to może być Twój rachunek bankowy lub rachunek bankowy Twojego klienta,
 4. Imię windykatora – dane osoby, która prowadzi windykację (imię i nazwisko), by dłużnik mógł się z nią skontaktować i wyjaśnić nieporozumienie lub uzgodnić terminy spłat,
 5. Telefon windykatora – telefon kontaktowy do osoby prowadzącej windykację, by ułatwić z nią kontakt,
 6. Sygnatura pisma – ułatwia to zarządzanie większą ilością wezwań oraz nadaje wezwaniu bardziej formalny charakter,
 7. Liczba dni – czas w jakim dłużnik ma dokonać płatności od dnia otrzymania wezwania do zapłaty (np. 7 dni).

Sprawdź formularz w praktyce:

Masz dłużnika, który nie zapłacił Ci faktury lub rachunku w terminie? Poświęć 5 minut, by wygenerować gotowe i skuteczne wezwanie do zapłaty i odzyskaj swoje pieniądze samodzielnie. Wystarczy zalogować się w portalu, wypełnić podstawowe informacje o sobie lub swoim kliencie oraz dane o dłużniku i jego długu, a następnie wypełnić prosty formularz wezwania do zapłaty. Wszystko odbywa się w prosty i intuicyjny sposób.

Wypełnij formularz