FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zawieszenie post. egzekucyjnego

16. Wniosek o zawieszenie / umorzenie postępowania egzekucyjnego / inne – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wierzyciel może wystąpić do komornika z wnioskiem o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego. Ponadto, wierzyciel może składać dodatkowe wnioski i wyjaśnienia, do których mogą należeć wnioski o przedstawienie informacji o aktualnym stanie postępowania windykacyjnego, nałożenia grzywny na dłużnika lub zasięgnięcia dodatkowych informacji i wyjaśnień wśród uczestników postępowania.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela, dłużnika i komornika sądowego oraz podaje informacje dodatkowe i uzasadnienie do wnoszonego wniosku.

Przejdź do wypełniania formularza