FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Wszczęcie post. egzekucyjnego

15. Wniosek o wszczęcie / rozszerzenie postępowania egzekucyjnego – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Posiadając prawomocny tytuł egzekucyjny wierzyciel może wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku tym wierzyciel powołując się na posiadany tytuł wykonawczy zleca organowi egzekucyjnemu przeprowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi ze wskazanego przez wierzyciela majątku.

Wniosek może być wykorzystywany również do rozszerzenia postępowania egzekucyjnego o nowe elementy i składniki majątku dłużnika.

Wniosek został podzielony na różne kategorie majątku dłużnika (nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, itp.).

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela, dłużnika i komornika sądowego oraz wskazuje elementy i składniki majątku dłużnika. Użytkownik może dodać większą ilość elementów, które pomogą komornikowi odnaleźć majątek dłużnika i dokonać z jego składników egzekucji. W przypadku rozszerzenia postępowania egzekucyjnego o nowe elementy majątku dłużnika należy również wskazać sygnaturę akt komorniczych.

Przejdź do wypełniania formularza