FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Upomnienie do zapłaty

1. Upomnienie do zapłaty – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Prosta i łagodna forma upomnienia dłużnika przez wierzyciela w związku z przeterminowaniem jego należności. Upomnienie to zawiera wezwanie dłużnika do uregulowania swoich należności w terminie wskazanym przez wierzyciela w trakcie wypełniania formularza na rachunek bankowy wskazany w upomnieniu.

Pismo nie zawiera informacji o odsetkach, dlatego może być pierwszym elementem postępowania windykacyjnego stosowanego w stosunku do stałych klientów. Upomnienie zawiera informację o możliwości skierowania przez wierzyciela sprawy na drogę postępowania sądowego.

Upomnienie wykorzystywane może być wyłącznie przez wierzycieli.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela oraz dłużnika, wskazuje kogo rachunek bankowy ma być wskazany na upomnieniu oraz podaję liczbę dni, w terminie których dłużnika ma dokonać wpłaty na poczet istniejącego zadłużenia.

Przejdź do wypełniania formularza