FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Wyjawienie majątku

17. Wniosek o wyjawienie majątku – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Często wierzyciel nie dysponuje wiedzą na temat majątku dłużnika. W takim wypadku może on wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku przez dłużnika. W takiej sytuacji dłużnik zostanie wezwany na rozprawę sądową, na której będzie zmuszony wyjawić swój majątek na potrzeby zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela, dłużnika i sądu oraz podaje uzasadnienie do wnoszonego wniosku o wyjawienie majątku dłużnika (np. umorzenie postępowania przez komornika i ukrywanie majątku przez dłużnika).

Przejdź do wypełniania formularza