FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zamiar skorygowania VAT

7. Zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku VAT – 5 zł netto (6,15 zł z VAT)

Przed dokonaniem korekty deklaracji VAT wierzyciel może powiadomić dłużnika o zamiarze dokonania korekty deklaracji VAT. W tym celu należy wystosować do dłużnika oferowane przez portal zawiadomienie z 14 dniowym terminem płatności. W terminie tym dłużnik ma możliwość dokonania płatności bez konieczności dokonywania korekty własnej deklaracji VAT. Po upływie terminu wierzyciel może dokonać korektę deklaracji.

Zawiadomienie należy wysłać przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela oraz dłużnika i podaje dane dotyczące faktur, które mają być przedmiotem korekty deklaracji VAT.

Przejdź do wypełniania formularza