FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zarzuty przeciwko nakazowi

11. Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Każdy przedsiębiorca może stać się uczestnikiem postępowania sądowego. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z zarzutami podniesionymi przeciwko niemu w pozwie wytoczonym przez powoda, ma prawo zgłosić zarzuty przeciwko wydanemu tytułowi egzekucyjnemu.

Pozwany ma prawo wnosić o całkowite oddalenie pozwu, w przypadku gdy nie uznaje roszczenia swojego powoda lub roszczenie takie nie istnieje w ogóle. W sytuacji, gdy pozwany nie zgadza się z rozmiarami roszczenia drugiej strony, ma prawo wnosić o częściowe oddalenie powództwa.

Oferowany przez portal formularza umożliwia każdemu przedsiębiorcy ochronę swojej firmy przed bezzasadnym lub niewłaściwym roszczeniem powoda.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane powoda, pozwanego i sądu oraz podaje informacje dotyczące wydanego tytułu egzekucyjnego. Dodatkowo pozwany podaje uzasadnienie swojego wniosku wraz z dowodami na potwierdzenie swoich twierdzeń.

Przejdź do wypełniania formularza