FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zawiadomienie o korekcie

8. Zawiadomienie do Urzędów Skarbowych o dokonaniu korekty – 15 zł netto (18,45 zł z VAT)

Ostatnim etapem po dokonaniu korekty deklaracji VAT jest zawiadomienie dłużnika oraz Urzędu Skarbowego o dokonanej korekcie. Po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o dokonanej korekcie, dłużnik musi dokonać korekty własnej deklaracji VAT i „doliczyć” do swojej deklaracji podatek, który został skorygowany przez wierzyciela. Powiadomienie Urzędu Skarbowego o dokonanej korekcie ma na celu zweryfikowanie poprawności dostarczonej do Urzędu deklaracji oraz kontrolowanie czy dłużnik dokonał korekty własnej deklaracji podatkowej.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela oraz dłużnika i podaje wszystkie informacje związane z dokonywana deklaracją, zgodnie z opisem pól. Dodatkowo należy uzupełnić dane dotyczące korygowanych faktur.

Przejdź do wypełniania formularza