FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Instrukcje

Instrukcja korzystania z portalu została podzielona na kilka podrozdziałów, które opisują konkretne zagadnienia. W opisach tych została opisana m.in. procedura rejestracji, opis Panelu użytkownika, procedura dokonywania płatności i pobierania faktur VAT.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami Instrukcji, prosimy wybrać odpowiednie zagadnienie z menu podręcznego umieszczonego po prawej stronie.

Gdyby jakieś zagadnienia były dla Państwa niejasne lub napotkają Państwo na problemy podczas korzystania z portalu, które nie są opisane w niniejszej Instrukcji oraz w Najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ), prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  bok@firmowewindykacje.pl .

 

Proces zakupu formularzy
(krok po kroku)

1.
 

Rejestracja w portalu windykacyjnym

Podczas rejestracji w portalu należy wybrać odpowiedni profil konta (Firma lub Osoba fizyczna). Konta te mają identyczne uprawnienia, a różnica wynika wyłącznie z generowanego dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (NIP dla Firm lub Pesel dla Osób fizycznych).

2.

Moje dane

Po dokonaniu rejestracji należy uzupełnić zakładkę Moje dane, gdzie znajdują się informacje np. o rachunku bankowym, na który dłużnik dokonać ma zapłaty. Informacje te pobierane są przez portal wyłącznie do prawidłowego wygenerowania dokumentów.

3.

Dłużnicy

W zakładce tej należy podać informacje o dłużniku (pozwanym), do którego kierowane będzie wezwanie lub przeciwko któremu wszczynane będzie postępowanie sądowe lub komornicze. Informacje o dłużniku pobierane są przez portal do generowanych dokumentów. Po uzupełnieniu tych danych, Użytkownik w generowanych pismach wskazuje jedynie dłużnika z odpowiedniej listy bez konieczności ponownego uzupełniania wszystkich danych.

4.

Należności (w zakładce Dłużnicy)

W miejscu tym należy podać informacje o zaległych dokumentach, które dłużnik ma zapłacić (np. faktury). W zakładce tej należy podać wyłącznie nieuregulowane dotychczas należności (istniejący dług), gdyż od tych wartości liczone są odsetki ustawowe. Jeśli faktura została uregulowana częściowo, to należy wpisać wyłącznie pozostałą do zapłaty wartość faktury.

5.

Klienci

Zakładkę tę należy wypełnić, jeśli generujemy pismo dla osoby trzeciej (naszego klienta). W takiej sytuacji wierzycielem lub powodem na dokumencie nie jest Użytkownik lecz jego klient. Z opcji tej korzystać mogą m.in. prawnicy, firmy windykacyjne, biura rachunkowe itp., które generują dokumenty dla swoich własnych klientów świadcząc usługi windykacyjne.

6.

Sądy

Umieszczane są tam adresy sądów, do których Użytkownik kieruje swoje pisma – należy wpisać tam wyłącznie adres sądu. Po uzupełnieniu tych danych, Użytkownik w generowanych pismach wskazuje jedynie nazwę sądu z odpowiedniej listy bez konieczności ponownego uzupełniania wszystkich danych.

7.

Komornicy

Umieszczane są tam adresy komorników, do których Użytkownik kieruje swoje pisma – należy wpisać tam wyłącznie adres komornika. Po uzupełnieniu tych danych, Użytkownik w generowanych pismach wskazuje jedynie nazwę komornika z odpowiedniej listy bez konieczności ponownego uzupełniania wszystkich danych.

8.

Formularze

Po uzupełnieniu wymaganych danych w portalu windykacyjnym, Użytkownik wybiera potrzebny dokument z listy formularzy. Uzupełniając odpowiednie dane w formularzu (wpisując w odpowiednie pola lub wybierając z listy na podstawie wcześniej opisanych zakładek: Dłużnicy, Należności, Klienci, Sądy, Komornicy) i zatwierdzając prawidłowo przygotowany formularz, pismo trafia do Koszyka zakupów, gdzie czeka na ostateczna akceptację zakupu przez Użytkownika.

9.

Koszyk

Wszystkie produkty, które Użytkownik umieścił w Koszyku czekają na zatwierdzenie zakupów i dokonanie płatności. Po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty, gotowy do wydrukowania formularz znajduje się w zakładce Formularze na liście zakupionych formularzy. Portal po dokonaniu zakupu automatycznie wystawia również fakturę, na Użytkownika, która znajduje się w zakładce Zamówienia.