FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Drukowanie pism

Po dokonaniu płatności w zakładce Formularze dostępna jest lista zakupionych pism, które Użytkownik może pobrać na własny dysk i wydrukować. Jednocześnie Użytkownik może usunąć niepotrzebne już pism, by ułatwić mu odszukiwanie nowych i potrzebnych pism.

Lista wygenerowanych pism zawiera informację o kliencie i dłużniku, na poczet których zostały zakupione pisma.