FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej umieszczona została lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które zostały podzielone na odpowiednie zagadnienia:

Rejestracja:

1. Jaka jest różnica między kontem firmowym a kontem osoby fizycznej?

Możliwości obydwu kont są identyczne, gdyż każdy Użytkownik ma dostęp do tych samych formularzy, wpisów i artykułów. Różnicę pomiędzy kontami widać wyłącznie na fakturach VAT, gdyż dla kont firmowych faktury wystawiane są na podstawie numeru NIP, a dla osób fizycznych na podstawie numeru PESEL.

2. Czy muszę podać NIP / Pesel przy rejestracji?

Tak. Numery NIP dla kont firmowych i Pesel dla kont osób fizycznych są wykorzystywane do automatycznego wystawiania faktur przez portal. Informacje te nie są wykorzystywane do innych celów.

3. Jakie muszę ustawić hasło?

Ze względu na przechowywanie w portalu danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa, hasło musi być mocne. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków w tym małe i wielkie litery oraz cyfry.

4. Nie otrzymałem maila z linkiem do aktywacji konta

Serwery pocztowe działają z różną szybkością, proszę poczekać kilka/kilkanaście minut. Proszę również sprawdzić czy wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie została umieszczona przez program pocztowy w folderze Spam.

W przypadku nieotrzymania wiadomości w dalszym ciągu, proszę napisać wiadomość e-mail z opisem problemu i nazwą Użytkownika, która była podana podczas rejestracji. Wiadomość tą proszę wysłać z adresu e-mail, na który powinna przyjść wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po weryfikacji wiadomości przez Administratora portalu, konto zostanie aktywowane.

 

Panel użytkownika

1. Wygenerowane pismo jest nieprawidłowo wypełnione

Proszę sprawdzić, czy wszystkie pola w formularzu zostały wypełnione prawidłowo. Proszę również sprawdzić poprawność pól w zakładkach Moje dane, Klienci, Dłużnicy, Sądy, Komornicy, gdyż brak niektórych pól mógł wpłynąć na nieprawidłowe (niekompletne) wygenerowanie pisma.

W przypadku nieprawidłowego wygenerowania pisma, które powstało z winy portalu, proszę o rozpoczęcie postępowania reklamacyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie portalu.

2. Wypełniając formularz pojawia się komunikat o braku należności

Wskazany w formularzu dłużnik nie posiada należności (długu). Proszę przejść do zakładki Dłużnicy i przy odpowiednim dłużniku kliknąć na przycisk Należności, a następnie wypełnić pola związane z należnościami dla tego dłużnika.

3. Nie mogę pobrać „starego” pisma

Pisma starsze niż 6 miesięcy mogą być usuwane przez Administratora, zgodnie z zapisami Regulaminu portalu. Niniejszy zabieg ma na celu poprawę jakości działania portalu. Wszystkie wygenerowane pisma Użytkownik może zapisać na swoim komputerze lub wydrukować.

4. Jak naliczane są odsetki w pismach?

Odsetki naliczane są w terminie wskazanym przez Użytkownika w polach „Odsetki od” i „Odsetki do”. Jeżeli pole „Odsetki do” nie zostało wypełnione odsetki będą przeliczane przez portal przy każdym wygenerowaniu pisma. Pozwala to wygenerować pisma z aktualną na dzień zakupu pisma wartością odsetek.

 

Płatności i faktury

1. Czy mogę dokonać płatności poza systemem Przelewy24.pl?

Ze względu na automatyczne wystawianie faktur przez portal nie ma możliwości dokonania płatności poza systemem Przelewy24.pl. Ustawienia te mają zagwarantować Użytkownikowi szybki dostęp do zakupionych przez niego pism.

2. Gdzie mogę pobrać fakturę za zakupione pisma?

Faktury za dokonane zakupy dostępne są w Panelu użytkownika w zakładce Zamówienia.

 

Baza firm i Giełda wierzytelności

1.Czy mogę edytować swoje wpisy w Bazie firm i Giełdzie wierzytelności?

Tak. Użytkownik może edytować oraz usuwać swoje wpisy w dowolnym momencie. Po wejściu wewnątrz wpisu, na samym dole umieszczone jest dodatkowe menu: Edytuj / Usuń wpis.

2. Jak naliczane są odsetki w Giełdzie wierzytelności?

Odsetki, podobnie jak w pismach, naliczane są w terminie wskazanym przez Użytkownika w polach „Odsetki od” i „Odsetki do”. Jeżeli pole „Odsetki do” nie zostało wypełnione odsetki będą przeliczane przez portal codziennie, dzięki czemu przeglądający ogłoszenie posiada aktualną informację o wartości odsetek.

3. Czy zostanę powiadomiony o zbliżającym się końcu ważności mojego wpisu?

Tak. Portal wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail na 10 dni przed końcem ważności wpisu. W wiadomości tej znajdować się będzie informacja o możliwości przedłużenia wpisu na kolejny okres obowiązywania.

 

Ogólne

1. Zapomniałem hasła do Panelu użytkownika

Proszę skorzystać z procedury „Zapomniałem hasła” dostępnej przy panelu logowania do Panelu użytkownika.

2. Jak mogę zmienić swoje dane i hasło?

Zmiana danych oraz hasła dostępne są w Panelu użytkownika w zakładce Moje dane.

3. Jak wygląda ochrona danych osobowych w portalu?

Administratorem danych osobowych jest Właściciel portalu - Iteron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Właściciel portalu chroni dane osobowe Użytkowników portalu i zobowiązuje się do nieujawniania ich osobom trzecim, z wyjątkiem organom publicznym upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych.

Administrator danych osobowych przetwarza uzyskane dane dla potrzeb własnych w celach statystycznych, dla przedstawienia Użytkownikowi ofert specjalnych, promocji, itp. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji wykorzystywane są również do automatycznego wystawienia faktury VAT za dokonane w portalu zakupy.

Informacje o Administratorze danych osobowych zostały przekazane do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku ze zgłoszeniem zbioru danych do rejestru GIODO. Zgodnie z przepisami prawa, do korzystania z Panelu użytkownika należy posługiwać się „mocnym hasłem”.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami wykorzystując formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.