FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Generowanie pism

Generowanie pism odbywa się na podstawie wypełnionych przez Użytkownika formularzy. Wszystkie dostępne w portalu formularze dostępne są na Liście formularzy podzielonej na 3 kategorie: Windykacja polubowna, Postępowanie sądowe, Postępowanie egzekucyjne.

Nad Listą formularzy znajduje się Zakładka z opisem formularzy, w którym znajdują się krótkie opisy o zastosowaniu każdego pisma oraz o sposobie wypełniania odpowiednich formularzy.

Pod Zakładką z opisem formularzy znajduje się lista formularzy z podziałem na kategorie. Wśród formularzy z pierwszej kategorii – Windykacja polubowna – umieszczone są wezwania do zapłaty, ugoda pozasądowa, pisma związane z korektą deklaracji VAT, reklamacją przesyłki pocztowej itp.

Druga kategoria dotyczy wszystkich pism kierowanych do sądów rejonowych i okręgowych w trakcie postępowania sądowego.

Pisma kierowane do komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego zostały umieszczone w trzeciej kategorii formularzy.

Wybierając odpowiedni formularz, Użytkownik przechodzi do wypełniania wszystkich rubryk, które w połączeniu z danymi uzupełnionymi przez Użytkownika w zakładkach Moje dane, Klienci, Dłużnicy, Sądy i Komornicy pozwalają wygenerować prawidłowe pismo.

Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu jego treści, formularz trafia do Koszyka zamówień.

Wszystkie ceny podane na liście formularzy są cenami netto. Informacja o cenach netto znajduje się pod listą formularzy oraz po najechaniu myszką na każdą cenę z listy (informacja o cenie netto wyświetla się wtedy w tooltip – w tzw. „dymku”). Ceny netto oraz brutto wskazywane są Koszyku zamówień oraz na Zamówieniach i Fakturach wystawionych przez portal.