FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Jak handlować długami

Handel długami na Giełdzie wierzytelności oparty jest o art. 509 Kodeksu cywilnego, według którego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść swoją wierzytelność na osobę trzecią (w wyniku np. sprzedaży, darowizny) o ile nie sprzeciwia się temu ustawa, umowa z dłużnikiem lub właściwość zobowiązania.

W zdecydowanej większości przypadków, jeżeli umowa między stronami nie stanowi inaczej, wierzyciel może sprzedać swoje wierzytelności innej osobie. Umowa cesji wierzytelności umożliwia wierzycieli na szybkie odzyskanie swoich pieniędzy, a kupującemu na przeprowadzenie postępowania windykacyjnego przeciwko dłużnikowi.

Umieszczona na portalu FirmoweWindykacje.pl Giełda wierzytelności umożliwia wierzycielom wystawianie swoich „dłużników na sprzedaż”, a kupującym na wyszukiwanie odpowiednich wierzytelności i dokonywanie ich zakupu dla potrzeb własnych.

Wpisy do Giełdy posiadają niezbędne informacje o dłużniku oraz o jego zadłużeniu w celu podjęcia decyzji przez nabywcę o kupnie tej wierzytelności. W każdym ogłoszeniu znajdują się dane sprzedawcy, dzięki której kupujący może bezpośrednio skontaktować się z wierzycielem ws podpisania umowy cesji wierzytelności.

Wszystkie uzgodnienia miedzy sprzedawcą wierzytelności a kupującym odbywają się bez jakichkolwiek pośredników, w związku z czym portal ani osoby trzecie nie pobierają prowizji od przenoszonych na kupującego wierzytelności.

Giełda posiada rozbudowaną wyszukiwarkę, dzięki której kupujący w szybki sposób mogą odnaleźć wierzytelności spełniające ich kryteria.

Wierzyciele dokonując wpisu do Giełdy wybierają kategorie swojego dłużnika (firma, osoba prywatna) oraz podają informacje dotyczące wierzytelności i proponowanej ceny sprzedaży długu. Portal codziennie aktualizuje wysokość odsetek od należności głównej, a wszystkie ogłoszenia mogą być w każdej chwili edytowane i usuwane przez jej właściciela.

Ważność ogłoszenia wynosi 180 dni. Koszt umieszczenia ogloszenia to 30 zł netto.

Uwaga!!! Trwa akcja walki z dłużnikami "Rozbij Bank". Akcja pozwala dodać ogłoszenie na giełdę wierzytelności na okres 180 dni za jedyne 2 zł netto (2,46 zł z VAT). Dlaczego Twój dłużnik ma kumulować Twoje pieniądze u siebie - rozbij jego "bank" i odzyskaj swoje pieniądze!!!

Wpisy do Giełdy są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i nie łamią jej zapisów, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy umieszczenie wpisów ma prawnie uzasadniony cel związany z dochodzeniem przez wierzyciela roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto dane osobowe dotyczące dłużników zostały ograniczone do minimum, dzięki czemu nie zostają naruszone ich prawa.