FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

O nas

Firma ITERON Sp. z o.o. w różnej formie organizacyjnej działa od 1989 roku. W tym czasie nasz zespół zrealizował wiele projektów informatycznych.

Portal FirmoweWindykacje.pl powstał na bazie wypracowanych przez pracowników biur rachunkowych wzorów wezwań, pozwów i wniosków egzekucyjnych, które tak jak np. rozbudowane Ostateczne wezwanie do zapłaty odznaczały się wysokim poziomem skuteczności.

To właśnie wysoka skuteczność pism była impulsem do stworzenia zautomatyzowanego systemu do samodzielnego prowadzenia postępowań windykacyjnych online. System ten pozwala na automatyczne generowanie wszelkich pism potrzebnych w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego, które ułatwiają użytkownikowi odzyskanie swoich wierzytelności i zmniejszają czas potrzebny na obsługę postępowań.

Portal windykacyjny ma również stanowić Bazę wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się odzyskiwaniem długów, chcących poszerzać wiedzę na temat ochrony przed niesolidnymi kontrahentami i możliwościami odzyskiwania wierzytelności.

Całość dopełnia Giełda wierzytelności, gdzie w prosty sposób można umieścić swoją wierzytelność oraz Baza firm, która pozwala znaleźć profesjonalistę, gdy prowadzone przez użytkownika postępowanie okaże się zbyt trudne.

Portal został oficjalnie udostępniony użytkownikom w dniu 28 czerwca 2011 roku.